Heb je een BSc of MSc nodig om je beroep uit te oefenen?

Neen. Voor de uitoefening van het beroep van osteopaat heb je geen academsche titel nodig. Een diploma DO is daar op heden de maatstaf voor.

Kan ik een Phd volgen na eender welke MSc opleiding?

Neen. Je MSc opleiding die voorafgaat aan je PhD moet een minimum aantal ECTS punten hebben, anders kan je er geen PhD op laten volgen. De MSc op Fico zit met 300 ECTS meer dan goed met oog op je PhD.

Bologna proces

Het Bologna proces (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about/) is een Europees reformatie proces dat streeft naar het creëren van een Europese hoger onderwijs zone (European Higher Education Area (EHEA)) (http://www.ehea.info/).


De reformatie handelt over:
 

Eenvoudig leesbare en vergelijkbare diploma’s die georganiseerd zijn in een structuur van 3 cycli (Bachelor (BSc), Master (MSc) en doctoraat (PhD)). Hiervoor is een Europees framework voorzien (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/overarching.asp). Elk land wordt aangemoedigd om voor zichzelf de eisen en eindtermen van een opleiding te definiëren. Het is dus niet zo dat een diploma behaald in een land automatisch impliceert dat het beroep in dat land uitgeoefend mag worden.
 

Kwaliteit bewaking (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/QA.htm): de ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) verspreidt informatie mbt. kwaliteit bewaking in het hoger onderwijs (http://www.enqa.eu/index.lasso) (cfr. infra). De ENQA lijst bundelt accreditatieorganen en de Saxon deelstaat is een overheids accreditatieorgaan en staat niet op de ENQA lijst..
Qrossroads (http://www.qrossroads.eu/find-a-programme-or-institution) biedt informatie met betrekking tot kwaliteit en accreditatie in Europa. De site bevat een zoek module om specifieke opleidingen te zoeken per land. Qrossroads bundelt informatie die ze verkrijgt van kwaliteits controle en accreditering agentschappen.
 

Erkenning van buitenlandse diploma’s (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/recognition.htm): vragen die handelen over de erkenning van diploma’s kunnen gericht worden aan de informatie centra van het land zelf. De website van de ‘European Network of Information Centres’ (ENIC) en ‘National Academic Recognition Information Centres’ (NARIC) (http://www.enic-naric.net/) geeft een lijst van deze centra per land. Vermits België een federale staat is heeft elke gemeenschap zijn eigen NARIC centra. Voor Vlaanderen is dit (http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium#Flemish%20Community).
 

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een tak van de geneeskunde die als doelstelling heeft het structureel evenwicht in het menselijk lichaam te herstellen. Dit evenwicht wordt gehandhaafd door drie pijlers: de pariëtale (steun- en bewegingsapparaat), de viscerale (ingewanden) en de craniosacrale (schedel en hersenzenuwen) pijler.

Wat zijn de wetmatigheden van Osteopathie?

  • holisme (de mens wordt in zijn totaliteit onderzocht en behandeld)
  • homeostase (het in evenwicht houden van alle functies van het organisme)
  • struktuur-functie (die elkaar wederzijds beïnvloeden)
  • arteriën-venen-lymphe (verantwoordelijk voor het "terrein")
  • autoregulatie (de zelfherstellende kracht in ons lichaam)

Waar vind ik een Osteopaat?

Je bent op zoek naar een professionele osteopaat in België. Via de website http://www.professioneleosteopaten.be/ vind je de echte professionals. Deze osteopaten zijn ook in orde met hun accreditatie. In Nederland via www.osteopathie-nro.nl, in het praktijkoverzicht.

Opleidingscheques?

FICO biedt een opleiding aan die Cedeo erkend is. Hierdoor kunnen studenten gebruik maken van de opleidingcheques of de ondernemingschaps portefeuille. Hierdoor betaalt de overheid tot 50% van U inschrijvingsgeld indien u zelfstandige bent in Vlaanderen. Indien U loontrekkende bent in Vlaanderen kan U gebruik maken van opleidingscheques en tot 250€ per jaar van de overheid genieten.

Accreditatiepunten voor Nederlandse fysiotherapeuten?

De opleiding voorziet voldoende accreditatie, erkend door de KGNF. Als Nederlandse student(e) aan FICO krijg je voldoende accrediatie punten om zowel als manueel therapeut of kinesitherapeut in orde te zijn voor de KNGF. FICO is een KNGF erkene opleiding.

Tijdsduur van de opleiding?

De totale opleidingsduur is meer dan 1500 uur. De cursist kan zelf zijn tijdschema bepalen volgens zijn eigen mogelijkheden. Zo kan men de totale opleiding doorlopen in vier, vijf of zes jaar. Ook als je geen diploma in de geneeskunde of kinesitherapie als vooropleiding hebt kan je de opleiding in minimum 5 jaar afronden. Lees er alles over onder de topic 'Je opleiding op maat'.

Krijg ik mijn cursussen afgedrukt op papier?

Moet ik mijn cursussen zelf afdrukken? Neen. Aan FICO kan U de cursussen downloaden via het virtual learning environment (VLE) waarvoor je als student een login en paswoord krijgt. Je krijgt ook alle powerpoints van de lessen indien je dat wenst. Je hoeft de cursussen echter niet zelf af te drukken. Je krijgt van ons ook alle cursussen op papier afgedrukt. Dit zit vervat in je inschrijvingsgeld. Dus geen afdrukkosten die bij de student terecht komen.

Kan ik van een andere opleiding overschakelen?

Het is mogelijk om van een andere opleiding over te schakelen naar de opleiding aan FICO. FICO bekijkt dan samen met jou welke vakken je hebt afgelegd aan je huidige opleiding en wat je nog moet afleggen aan onze school. Zodoende garanderen wij een kreukloze overgang naar onze opleiding. Contacteer ons en stel vrijblijvend je vragen. Klik hier

Erasmus studentenuitwisseling, kan dat?

FICO engageert zich samen met andere scholen van het OsEAN (Osteopathic European Academic Network) om studenten zo veel mogelijk de kans te bieden aan andere scholen onderwijs ervaring te kunnen opdoen. Omdat osteopathie overheidshalve nog niet erkend is in België, is het voor FICO nog niet mogelijk een Erasmus charter aan te vragen.

Echter; FICO wacht niet op de regering. De directie van FICO engageert zich om de studenten van onze school en van andere scholen uit Europa en daar buiten de kans te geven kosteloos onderwijs te volgen in het buitenland. Zodoende zijn er al uitwisselingen tot stand gebracht met Erasmus erkende onderwijsinstellingen. (Bv.: Metropolitan University Helsinki)

Aan FICO is het dus mogelijk om een deel van je opleiding kostenloos in het buitenland af te leggen. Informeer je zeker als je een echte globetrotter bent!

Heb ik recht op kinderbijslag als Fico student?

Indien je (ouders) wil(len) nagaan of de kinderbijslag doorloopt terwijl je Fico student bent dien je een aanvraag formulier in te vullen.

Je ouders dienen kinderbijslag aan te vragen en een formulier in te vullen dat hen toegestuurd wordt. Dit is formulier P7. Je kan dit document online inkijken op http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Forms/_documents/P7-N.pdf

Dit formulier dient na je aanvraag gedeeltelijk door je ouders en gedeeltelijk door Fico ingevuld te worden.

Het minimum aantal lesuren per week om in aanmerking te komen is 13 lesuren per week. De onderwijsinstelling dient erkend te zijn door de overheid. Fico is een privé instelling en Cedeo erkend.

Indien je 1 jaar Fico volgt is dit niet voldoende om aan 13 lesuren per week te komen, doe je een cumul van  2 Fico jaren dan haal je de 13 lesuren per week.

De overheid kan je op voorhand geen bevestiging geven, dit hangt telkens af van het dossier is het antwoord. Het definitieve antwoord zal dus pas komen bij de effectieve aanvraag.

Indien je verder specifieke vragen hebt kan je de overheid bellen. Het rechtstreekse telefoonnummer van de overheid is 02-237 23 40.