Een weekendopleiding tot osteopaat

Flanders International College of Osteopathy heeft een jarenlange ervaring in het opleiden van osteopaten. Toelatingsvoorwaarde is een diploma bezitten in de kine- of fysiotherapie, arts of een gelijkgesteld diploma. Indien U niet over een van deze diplomata beschikt start u met de propedeuse.

Het totaalconcept van osteopathie is zeer complex. Het bestaat uit drie pijlers: de structurele of pariëtale pijler (het steun - en bewegingsapparaat), de viscerale (de organen) en de craniale (schedel en hersenzenuwen) pijler. Fico biedt een uniek opleidingslandschap. U kan eerst de 3 parietale jaren afronden alvorens u zich verdiept in de 2 cranioviscerale jaren. Of U kan een parietaal jaar combineren met een craniovisceraal jaar. U kan ook starten met de 2 cranioviscerale jaren. In een laatste 6e jaar laten wij de opgedane kennis versmelten tot één geheel. De afgelopen 19 jaren hebben ons bewezen dat deze manier van opleiden het eindresultaat gunstig beïnvloedt.

U kiest zelf de duur van de opleiding. Zo kan U de 6 lesjaren jaar per jaar volgen of opteren om jaren te cumuleren. De 2 cranioviscerale jaren kunnen met de parietale jaren gecombineerd worden. Zo kan u de 6 lesjaren op 4 jaar volgen. , U kan de opeiding pauseren voor een sabbat jaar (bouwen, gezin starten,...), Fico is volwassenen onderwijs.

Wanneer u de 6 jaar opleiding jaar per jaar volgt heeft U per jaar 10 lesweekends (vrijdagmorgen-zondagmiddag). Dit is gemiddeld 1 lesweekend per maand. Wanneer U opteert om te cumuleren heeft U gedurende deze cumul jaren 2 lesweekends per maand. Er zijn geen lesweekends tijdens de gangbare schoolvakanties.

Op elke vrijdagochtend van een cursusweekend worden, onder toezicht van docenten, reeds geleerde technieken herhaald en heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke vragen en de problemen die u bent tegengekomen in uw praktijk, voor te leggen. Maximale aandacht gaat dus naar uw persoonlijke ontwikkeling binnen de osteopathie. Fico staat garant voor een zeer ruime en individueel toegespitste  coaching. Op deze momenten is ook de bibliotheek voor literatuurstudie geopend. Naast de vermelde lesweekenden organiseren wij extra techniekdagen waar u onder onze leiding de specifiek geziene technieken verder kunt oefenen. Tenslotte willen wij de nadruk leggen op ons stagecentrum, waar de laatstejaars cursisten onder deskundige begeleiding 'eigenhandig' patiënten behandelen en de studneten gedurende hun hele opleiding observatie stage lopen.

Wenst u zich een beeld te vormen van ons beroep, neemt u dan contact met ons op! U bent welkom op de cursus en in ons Centrum voor Osteopathie te Antwerpen. Bij Fico is het altijd opendeur, contacteer ons en we zorgen voor een hartelijke ontvangst.

Meer over onze opleidingen Inschrijven voor een opleiding Maak een afspraak

Een beetje geschiedenis

Flanders International College of osteopathie opende in 1991 de deuren, maar haar geschiedenis gaat verder terug. De roots van de osteopathie in Vlaanderen gaan terug tot het najaar van 1976 met een vierjarige opleiding waarvan 3 jaar in Vlaanderen en 1 jaar in Dourdan (Frankrijk).

Het Centrum voor Osteopathie, de 'kliniek' van FICO, werd opgericht te Antwerpen op 1 mei 1995. Dit centrum werd in de allereerste plaats opgericht voor onze cursisten. Daarnaast heeft het ook een rol te vervullen in de promotie van de osteopathie naar het publiek toe door hen te bewijzen dat 'osteopathie' effectief werkt én kostenbesparend is. Het stage centrum streeft naar een optimale integratie van de osteopathie, daarom is het gehuisvest in een multidisciplinaire praktijk, de 'Antwerp medical and professional building'.

Het aanbieden van stagemogelijkheden is een zeer moeilijk item voor iedere cursusorganisatie. Het goed laten verlopen ervan vereist een langdurige ervaring van alle partijen. Reeds vanaf oktober 1992 hadden onze cursisten de mogelijkheid een stage te lopen in een privaatpraktijk. Sedert 1995 kunnen zij dit nu doen in ons eigen centrum.

De mogelijkheden van dit centrum

Het centrum bezit een aantal afzonderlijke behandelingskamers waar osteopaten D.O. werkzaam zijn. Al deze osteopaten zijn docenten op de cursus. De cursisten hebben ten allen tijde de mogelijkheid een behandeling bij te wonen. Zij kunnen eveneens een consultatie aanvragen met een eigen patiënt. De laatstejaars werken hier zelfstandig met patiënten.

Aangezien wij hier met meerdere docenten werken, is het mogelijk zich te verdiepen in bepaalde specialiteiten. Zo zullen de docenten viscerale therapie dieper kunnen ingaan op specifieke abdominale problematiek en idem voor de docenten craniale en structurele therapie. Sedert 2001 zijn we hier gestart met een consultatie specifiek voor kinderen, een zogenaamde 'Children clinic'.

Het centrum heeft faam verworven als 'Second opinion centre' binnen de osteopathie en erbuiten.

Fico Antwepen

Onze docenten

FICO is een college met een visie! Het gaat ons niet om het hebben van veel studenten. Het gaat bij FICO om de kwaliteit van het vak. Dat is de reden waarom wij een numerus clausus (numerus fixus) hebben ingevoerd en waarom ons docentenkorps bestaat uit osteopaten met een jarenlange ervaring.

Meer over onze docenten Meer over onze erkenningen

Stageplaats

 

Ons stagecentrum is uniek voor osteopathie scholen in België. Hier kunnen de laatstejaars cursisten onder deskundige begeleiding 'eigenhandig' patiënten behandelen.

Centrum voor Osteopathie (kliniek)

Antwerp medical and professional building

3e verdieping

www.antwerpmedicalbuilding.be

Karel Oomsstraat 44
B - 2018 Antwerpen
+32 (0)3 248 65 89

Maak een afspraak Wegbeschrijving