Osteopathische principes van dr. A. T. Still

Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917) beweerde dat de oorzaak van allerlei ziekten van weefsels en organen (pathos) dikwijls te vinden was in een disfunctie van de wervelkolom (osteon). Met andere woorden veel wervelkolomdisfuncties hadden een pathogeen karakter. Hij stelde dat deze letsels een druk op zenuwen en bloedvaten konden uitoefenen waarbij door een gestoorde bloedtoevoer ziekten van de weefsels ontstonden. Dit fenomeen noemde Still 'osteopathie': ziek makend bot.

In zijn praktijk stelde A.T. Still vast dat al zijn patiënten naast hun klachten die ze verwoordden, ook allemaal één of andere osseuse afwijking of klacht met betrekking tot hun beenderstelsel vertoonden. Vandaar vermoedelijk zijn keuze van de term 'osteopathie'.

Uit het voorgaande volgt zijn formule: 'osteopathie is géén ziekte van de beenderen, maar een ziektebeeld door de beenderen'.

Wat is Osteopathie?

Vertrekken van de idee dat de 'beenderen' alle klachten zouden veroorzaken is vanzelfsprekend niet vol te houden. Wel is het zo dat alle andere weefsels op de één of andere manier met de beenderen verbonden zijn en zodoende bij een gewijzigde toestand van de beenderen daar ook een rechtstreeks gevolg van kunnen ondergaan.

Door de samenhang van beenderen en weefsels is het voor de hand liggend dat osteopathie een behandelingsvorm is die zich niet zal beperken tot het pariëtale (steun- en bewegingsapparaat) systeem alleen. Hier ligt duidelijk een onderscheid tussen een osteopathische behandeling en een behandeling met chiropraxie of fysiotherapie. Het viscerale (ingewanden) en craniale (schedel en bindweefsel) systeem zal, daar waar nodig, in het geheel van de behandeling moeten betrokken worden.

Osteopathie is dus een systeem van manipulatieve technieken waardoor het lichaam van de patiënt in zijn totaliteit meer normaal zal functioneren. Daardoor kan men het eigen recuperatievermogen beter aanwenden. Daarom gaan we elk bewegingsverlies na in het lichaam. Via de behandeling van de gevonden mobiliteitsverminderingen herstelt de osteopaat de structurele integriteit.


Het woord 'Osteopathie'

Het woord 'osteopathie' heeft twee Griekse stammen: 'osteon' en 'pathos' wat kan vertaald worden als 'bot' en 'ziekte'. Letterlijk vertaald: 'ziek zijn door de beenderen'. Wij moeten hier zeker aan toevoegen dat deze vertaling niet alle facetten van de Osteopathie omvat.

Definitie van Osteopathie Werkingsconcepten van Osteopathie